Om Airsoft

I airsofthobbyn används airsoftvapen som till det yttre oftast liknar riktiga förlagor av pistoler, revolvrar, automatkarbiner, prickskyttegevär, hagelgevär med flera.

Airsoftvapen är effektbegränsade vapen enligt Vapenlagstiftningen och för att köpa och äga airsoftvapen är det åldersgräns på 18 år som gäller. Däremot kan utövare från 16-år använda airsoftvapen under förutsättning att en myndig person agerar övervakare och finns inom 2 meters avstånd. Men det är alltid upp till respektive spelarrangör att avgöra om de tillåter deltagare från 16 år eller ej.

När det gäller skyddsutrustning är skydd för ögonen (tex skyddsglasögon eller mask) alltid ett krav för att delta i airsoftspel tillsammans med andra eftersom att airsoftkulor och kulfragment kan orsaka svåra ögonskador. Någon form av tandskydd (tex tandskydd i munnen eller nätmask) är att föredra, men sällan ett krav från arrangörer.

Till skillnad från traditionell paintball där dess kulor lämnar färgspår så lämnar vanliga airsoftkulor inget färgspår utan airsoftutövande tillsammans med andra bygger på ärlighet och när en spelare blivit träffad så ska han eller hon tydligt uppmärksamma övriga medspelare om detta.

Den vanligaste förekommande kulstorleken är 6 mm i diameter (olika toleranser förekommer) och det finns airsoftkulor av olika kvalitéer (och mängder av tillverkare). Premiumkulor (bäst kvalitet) bör användas i airsoftvapen med så kallad precisionspipa för att inte skada interna delar. Det förekommer olika kulvikter och några av dem är exempelvis (0,12g), 0,20g, 0,23g, 0,25g, 0,28g, 0,30g, 0,36g, 0,40g, 0,43g med flera. Vikterna 0,20g och 0,25g är de vanligast förekommande och bortåt 0,40g används oftast för prickskytte där precision är viktigt men där kulan får en något långsammare utgångshastighet och kortare kulbana än lättare. Även airsoftkulor i diametern 8 mm förekommer bland vissa airsoftvapen men är inte så vanlig.

Utöver ”vanliga” airsoftkulor finns det också bland annat biologiskt nerbrytbara och tracerkulor (som spårljus). Flera markägare och spelarrangörer av airsoftspel utomhus kräver att biologiskt nerbrytbara kulor används.

Det finns de fyra huvudtyper av drivning gällande airsoftvapen, dessa är Fjäder, BatteriGas och Lufttryck.
De fjäderdrivna kräver mantelrörelse mellan varje skott och finns på exempelvis en del prickskyttegevär men finns även på en del billigare airsoftvapen som ofta benämns soft air gun och har oftast en sämre utgångshastighet och är ofta väldigt plastiga.
Batteridrivna airsoftvapen går oftast under benämningen AEG och står för Automatic Electric Gun och avser karbiner. Sedan finns EBB (Electric Blow Back) och AEP (Automatic Electric Pistol) och som avser airsoftpistoler. Förr var det vanligare med NiMh-batterier till batteridrivna airsoftvapen men har på senare år mer och mer ersatts av LiPo-batterier.

I kategorin Gas återfinns Gas, (vanligen menad Green gas som är en blandning av propangas och silikonolja) och CO2 (kolsyra, kolyrepatroner). Till sist kategorin Lufttryck HPA (Högtrycksluft) som innebär att airsoftvapnets gearbox drivs av luftryck från en extern gastank.

Texten är ett utkast som kommer utökas och kan innehålla faktafel.